Wedding

Wedding

 

BRYLLUP FOTOGRAFERING

 

Det finnes flere muligheter til å dokumentere bryllup.

Du kan velge en av alternativer:

 

Heldagspakken (10 timer) – pris 18.000,-

Heldagspakken inkluderer reportasje bilder av forberedelser

hos frisøren, under vielsen, gratulasjoner etter bryllupseremoni, 

bilder med familie og under bryllupselskapet.

Fotografering tar inntil 10 timer.

Heldagspakken inneholder 500 ferdig redigerte digitale bilder

i høy oppløsning. 

20 bilder på fotopapir i den valgte størrelsen fra 10×15 til 20×25

 

Halvdagspakken (7 timer) – pris 11.000,-

Heldagspakken inkluderer reportasje bilder av forberedelser

hos frisøren, under vielsen, gratulasjoner etter bryllupseremoni,

bilder med familie og i begynnelsen av bryllupselskapet.

Fotografering tar inntil 7 timer.

Halvdagspakken inneholder 300 ferdig redigerte digitale bilder

i høy oppløsning. 

15 bilder på fotopapir i den valgte størrelsen fra 10×15 til 20×25

 

Vielsespakken (4 timer) – pris 7.500,-

Vielsespakken inkluderer reportasje bilder under vielse og brudebilder

etter vielsen.

Gruppebilder med familie om ønskelig.

150 ferdig redigerte digitale bilder i høy oppløsning.

10 bilder på fotopapir i den valgte størrelsen fra 10×15 til 20×25

 

Portrettpakken (2 timer) – pris 5.750,-

Portrettpakken inkluderer portrettfotografering av brudeparet

etter vielsen på ønsket location.

50 ferdig redigerte digitale bilder i høy oppløsning.

10 bilder på fotopapir i den valgte størrelsen fra 10×15 til 20×25

 

Det er mulig å lage video film under vielsen og bryllupsselskapet.

Ta kontakt for et prisforslag som er tilpasset dine ønsker.

Reise utenfor Bergen og overnatting kommer i tillegg.

 

WEDDING PHOTOGRAPHY

 

There are several opportunities for documenting your wedding.

You can choose one of the options:

 

Full day package (10 hours) – price 18.000,-

The full-day package includes reporting photos at the hairstylist’s ,

during the wedding, congratulations after the wedding ceremony,

photos with family and during the party.

Photography takes up to 10 hours.

The full-day package contains 500 high-definition digital photos

in high resolution. 

20 photos on photo paper in the selected size from 10×15 to 20×25

 

Half day package (7 hours) price 11.000,-

The full-day package includes reporting photos at the hairdresser’s ,

during the wedding ceremony, congratulations after the wedding

ceremony, photos with family and at the beginning at the party.

Photography takes up to 7 hours.

The half-day package contains 300 high-definition digital photos in high

resolution.

15 photos on photo paper in the selected size from 10×15 to 20×25

 

Wedding package (4 hours) – price 7.500,-

The wedding package includes reportage photos during

the wedding and bridal photos after the wedding.

Group photos with family if desired.

150 pre-edited high resolution digital images.

10 photos on photo paper in the selected size from 10×15 to 20×25

 

Portrait package (2 hours) price 5.750,-

The portrait package includes portrait photography of the bridal couple

after the wedding ceremony at the desired location.

50 pre-edited high resolution digital images.

10 photos on photo paper in the selected size from 10×15 to 20×25

 

It is possible to record a video film of the wedding ceremony                                  and the weeding party.

Contact me for an offer that is suits to your wishes.

Costs associated with travel outside Bergen and accommodation                 are additional.