Box Sessions

Box Sessions

 

ÉN Boksfotografering

 

Én boks og mange muligheter.

Fotografering for barn, ungdom, venner og hele familie.

En suvenir for familie, en gave, et postkort og mye mer.

 

Fotografering inkluderer

Planlegging i forkant

Inntil 3 timer fotografering i studio

Mye moro for barn

Flere oppstillinger

Muligheter for skift av antrekk

Leveringstid inntil 3 – 5 virkedager

ET STORT UTVALG AV COLLAGES

– både mengde av bilder og bakgrunn

 

PRISER

ET STORT UTVALG AV BAKGRUNN

ET STORT UTVALG AV COLLAGES

Både digitale bilde og på fotopapir i den valgte størrelse fra 10×15 til 40×60

 

COLLAGE AV 3 BILDER  – 2.100,-

COLLAGE AV 4 BILDER  – 2.300,-

COLLAGE AV 6 BILDER  – 2.500,-

COLLAGE AV 9 BILDER – 2.700,-

STOR PAKKE – 3 ULIKE COLLAGES – 3.500,-

 

ONE Box photography

 

One box and many possibilities.

Photography for children, youth, friends and the whole family.

A souvenir for the family, a gift, a postcard and much more.

 

The photography includes 

Planning in advance

Up to 3 hours of photography in the studio

Lots of fun for kids

Many layouts

Opportunities for changing of outfits

Delivery time up to 3 – 5 days

A LARGE RANGE OF COLLAGES

– both amount of photos and background

 

PRICES  

A LARGE RANGE  OF BACKGROUND

A LARGE RANGE OF COLLAGES

Both digital image and on photo paper in the selected size from 10×15 to 40×60

 

COLLAGE OF 3 PICTURES – 2,100, –

COLLAGE OF 4 PICTURES – 2,300, –

COLLAGE OF 6 PICTURES – 2,500, –

COLLAGE OF 9 PICTURES – 2,700, –

LARGE PACKAGE – 3 DIFFERENT COLLAGES – 3,500, –