Business Portrait

BUSINESS PORTRAIT

 

BEDRIFT / BUSINNES / CV FOTOGRAFERING

Businessportrett for ansatte, studenter – hvordan vil du presentere

ditt eget bilde i virksomheten

BEDRIFT / BUSINNES / CV FOTOGRAFERING inkluderer

Inntil 30 minutter fotografering per person

Digital forhåndsvisning av bildene slik at du kan velge dine favoritter

Leveringstid inntil 3 virkedager

3 redigerte digitale bilder (alle både i farge og svarthvitt)

Arrangementsbilder – bilder fra firmaarrangementer, konferanser,

festivaler, forretningsarrangementer og m.m.

          Ta kontakt for et prisforslag som er tilpasset dine ønsker.

 

Business portrait 

Business portrait for employees, students  – how do you want

to present your own image in business

COMPANY / BUSINNES / CV PHOTOGRAPHY includes

Up to 30 minutes of photography per person

Digital preview of your photos so you can choose your favorites

Delivery time up to 3 working days

3 edited digital photos (all in both color and black and white)

Event photos – photos from company events, conferences, festivals,

business events etc.

Contact me for an offer that is suits to your wishes.

PRISER / PRICES

                                             750,-         Studenter                                          Students  

                                             950,-         Individuell bilde                                Individualpicture  

                                             950,-         Grupper til og med 5 personer         Groups up to 5 people 

                                             750,-         Grupper over 5 personer                  Groups over 5 people